Adorne BOM
Adorne BOM
Adorne BOM
Adorne BOM
Adorne BOM
adorne

Adorne BOM

  • Wall plate: Black Ink 1-Gang AWP1G2NK4 x 44 PCS
  • 2-Port Frame: Magnesium AC2PFM1  x 44 PCS
  • Keystone Inserts: Cat 5e RJ45 Data/Phone Insert:Magnesium AC5ERJ45M1 x 44 PCS
  • Cat 6 RJ45 Data Insert:Magnesium AC6RJ45M1   x 44 PCS