V504 Strap 500 Ivory
Wiremold

V504 Strap 500 Ivory