V57242 Utility Box Ivory
Wiremold

V57242 Utility Box Ivory